PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO– PEDAGOGICZNA

W TARNOWIE

 

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA NA ROK SZKOLNY 2017/2018               

 

 

ilustracja1 (1)

 

Nasz adres: Tarnów, ul. Brodzińskiego 14

tel./fax 14 655 99 95

 

www.ppptarnow.is.net.pl 

e-mail:sekretppp@umt.tarnow.pl

Oferowane formy pomocy:

1. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

a. indywidualnie

b. grupowo

2. DLA RODZICÓW

            a. indywidualnie

b. grupowo

3. DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

a. indywidualnie

b. grupowo

Poradnia prowadzi kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych – na zgłoszenie zainteresowanych.

 

 

  FORMY POMOCY

 

 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻYINDYWIDUALNIE

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

  

 

Terapia EEG – Biofeedback

         Forma zajęć: trening indywidualny

         Cel: trening koncentracji, uwagi i pamięci

         Adresaci: dzieci i młodzież po przedłożeniu wyniku badania EEG (warunkiem jest brak przeciwskazań neurologicznych oraz fotowrażliwości)

         Miejsce: poradnia, gabinet nr 11

         Czas trwania: cykl min. 25 treningów (treningi 2 razy w tygodniu), czas jednego treningu 45 – 60 minut

         Częstotliwość: po zakończonym cyklu treningów można ponownie zapisać się na listę oczekujących; w ciągu jednego roku szkolnego w treningach uczestniczy w sumie 50 – 75 osób

         Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie na listę oczekujących, następnie diagnoza kwalifikacyjna (analiza wyniku badania EEG, wyników badań diagnostycznych, wywiad, zapis rejestracyjny EEG

         Prowadzący: Agnieszka Ostrowska – Knot, Ewa Faliszek – Podgórska, Anna Romanowicz, Katarzyna Kuraś

 

 

 

 

 

 

Terapia psychologiczna – ogólnorozwojowa

         Forma zajęć: terapia indywidualna

         Cel: rozwijanie funkcji poznawczych, percepcji wzrokowej i słuchowej, sprawności manualnej i grafomotorycznej, umiejętności współpracy; rozwijanie obszarów opóźnionych w rozwoju dziecka

         Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 45 minut 2 – 4 razy w miesiącu

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb i indywidualnej wydolności psychofizycznej dziecka

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Anna Romanowicz, Monika Sęk, Elżbieta Wzorek, Maria Tarnopolska, Ewa Faliszek – Podgórska, Aleksandra Flasz-Gębarowska

 

„Pokonać nieśmiałość”

         Forma zajęć: indywidualna pomoc psychologiczna

         Cel: radzenie sobie z własną nieśmiałością

         Adresaci: dzieci i młodzież (przy współpracy rodziców)

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: ustalany indywidualnie

         Częstotliwość: co 2 tygodnie

         Zasady kwalifikacji: na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Anna Romanowicz

 

Radzenie sobie ze stresem

         Forma zajęć: indywidualna pomoc psychologiczna

         Cel: nauka metod relaksacyjnych, pomagających w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych

         Adresaci: dzieci i młodzież (przy współpracy rodziców)

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: ustalany indywidualnie

         Częstotliwość: co 2 tygodnie

         Zasady kwalifikacji: na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Anna Romanowicz

 

Pomoc psychologiczna

         Forma zajęć: indywidualne spotkania z psychologiem

         Cel: w zależności od zgłaszanego problemu

         Adresaci: dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi, lękowe, nieśmiałe, moczące się, inne

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: ustalany indywidualnie

         Częstotliwość: ustalana indywidualnie

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia

         Prowadzący: psycholodzy poradni

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży

         Forma zajęć: zajęcia indywidualne

         Cel: poprawa jakości funkcjonowania

         Adresaci: dzieci i młodzież

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 50 minut

         Częstotliwość: raz w tygodniu (systematyczność bardzo ważna)

         Zasady kwalifikacji: złożenie przez rodziców wniosku o badanie psychologiczne, wywiad z rodzicem, motywacja dziecka/nastolatka do uczestnictwa w terapii

         Prowadzący: Katarzyna Kuraś

 

 Terapia pedagogiczna

         Forma zajęć: terapia pedagogiczna indywidualna

         Cel: doskonalenie techniki czytania i pisania, rozwijanie funkcji percepcyjno- motorycznych

         Adresaci: dzieci i młodzież

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 6 miesięcy

         Częstotliwość: 1 raz w miesiącu, 60 minut lub w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: pedagodzy poradni

 

Diagnoza i terapia dyskalkulii

         Forma zajęć: badanie pedagogiczne i ćwiczenia indywidualne

         Cel: w oparciu o nabyte umiejętności matematyczne rozwijanie strefy najbliższego rozwoju matematycznego

         Adresaci: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej z problemami w nauce matematyki

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 45 minut co 2 tygodnie

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb dziecka

         Zasady kwalifikacji: po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Monika Sęk, Daria Tyro - diagnoza dzieci w wieku 10-12

 

Terapia dzieci w młodszym wieku szkolnym z problemami w nauce czytania i pisania

         Forma zajęć: ćwiczenia indywidualne

         Cel: usprawnianie funkcji percepcyjno–motorycznych oraz sprawności czytania
i pisania

         Adresaci: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 45 minut co 2 tygodnie lub raz w miesiącu

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb dziecka

         Zasady kwalifikacji: po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Ewa Cieplińska, Teresa Januś, Monika Sęk, Daria Tyro, Anna Ustjanowska, Bogusława Wojtowicz

 

 

Zajęcie ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

Forma zajęć: ćwiczenia indywidualne

         Cel: stymulowanie rozwoju poznawczego, rozwijanie funkcji percepcyjno – motorycznych

         Adresaci: dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 45 minut co 2 tygodnie lub raz w miesiącu

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb dziecka

         Zasady kwalifikacji: po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Ewa Cieplińska, Daria Tyro

 

Usprawnianie techniki czytania ze zrozumieniem

         Forma zajęć: indywidualnie

         Cel: rozwijanie techniki czytania oraz rozumienia przeczytanego tekstu

         Adresaci: dzieci i młodzież

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 60 minut

         Częstotliwość: co 2 tygodnie

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Ewa Cieplińska, Teresa Januś, Monika Sęk, Daria Tyro, Anna Ustjanowska, Bogusława Wojtowicz

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)  

 Forma zajęć: indywidualne

         Cel: stymulowanie rozwoju dziecka, usprawnianie funkcji percepcyjno - motorycznych

         Adresaci: dzieci od  0 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 60 minut

         Częstotliwość: raz w tygodniu dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, dwa razy w tygodniu dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym

         Zasady kwalifikacji: na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / kwalifikacja przez dyrektora poradni

         Prowadzący: Agnieszka Ługowska, Ewa Smoła, Maria Tarnopolska,  Daria Tyro

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Diagnoza, porady i konsultacje indywidualne

         Forma zajęć: indywidualna

         Cel: badanie predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, samooceny, planowanie ścieżki zawodowej

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych kl. VI, VII, gimnazjum,  szkół  ponadgimnazjalnych

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: według potrzeb

         Częstotliwość: w zależności od potrzeby

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia

         Prowadzący: Aleksandra Flasz-Gębarowska, Grażyna Kubicka-Czwórnóg, Daria Tyro

 

POMOC LOGOPEDYCZNA*

 

 Terapia logopedyczna – wady wymowy

Forma zajęć: terapia indywidualna

         Cel: wywołanie i utrwalenie prawidłowej artykulacji

         Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: do 45 minut

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia

         Prowadzący:  logopedzi i neurologopedzi poradni

 

Terapia logopedyczna – opóźniony rozwój mowy

Forma zajęć: terapia indywidualna

         Cel: stymulowanie rozwoju  mowy i języka, rozwijanie kompetencji komunikacyjnej oraz językowej

         Adresaci: dzieci z opóźnionym  rozwojem  mowy

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: do 45 minut

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia

         Prowadzący:  logopedzi i  neurologopedzi poradni

 

Terapia logopedyczna – jąkanie i giełkot

Forma zajęć: terapia indywidualna

         Cel: usunięcie lub złagodzenie objawów występujących w jąkaniu i giełkocie

         Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: do 45 minut 

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia

         Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

Terapia logopedyczna – mowa rozszczepowa

Forma zajęć: terapia indywidualna

         Cel: usprawnienie artykulacji umożliwiające komunikowanie się z otoczeniem,

           poprawa funkcjonowania językowego dziecka

         Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: do 45 minut

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek  rodziców lub pełnoletniego ucznia

         Prowadzący:  logopedzi i neurologopedzi poradni

Terapia logopedyczna – zaburzenia słuchu

Forma zajęć: terapia indywidualna

         Cel: kształcenie percepcji mowy, rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych

         Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: do 45 minut

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia

         Prowadzący: Maria Szajnowska, Ewa Cieplińska

 

Terapia logopedyczna – dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niedokształcenie mowy o typie afazji, mózgowe porażenie dziecięce, wady genetyczne)

Forma zajęć: terapia indywidualna

         Cel: stymulacja rozwoju mowy i języka poprzez budowanie i rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej

         Adresaci: dzieci i młodzież w każdym wieku

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: do 45 minut

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia

         Prowadzący:  logopedzi i neurologopedzi poradni

Przesiewowe badanie narządów zmysłów przy użyciu „Platformy Badań Zmysłów”  **

        Forma zajęć: badanie indywidualne

              Cel: wczesne wykluczenie zaburzeń wzroku, słuchu i mowy

              Adresaci: dzieci od 5 roku życia

              Miejsce: poradnia lub inna placówka

              Czas trwania: ok. 45 minut

                                  Zasady kwalifikacji: pisemne zgłoszenie od osób indywidualnych  lub placówek do poradni

        Prowadzący: Anna Bazuła, Agnieszka Ługowska

 

 

 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻYGRUPOWO

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ORAZ  DORADZTWO ZAWODOWE

 

„Kreatywna Akademia Zimowa”

         Forma zajęć: zajęcia grupowe

         Cel: integracja w grupie rówieśniczej, usprawnianie koncentracji uwagi oraz pamięci; ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną; rozwijanie twórczego myślenia; doskonalenie czytania ze zrozumieniem; ćwiczenie logicznego myślenia; ćwiczenia aktywnego słuchania i komunikacji; ćwiczenia narządów mowy

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 2 turnusy – (1 turnus = 1tydzień) w czasie trwania ferii zimowych w Tarnowie, od 8.30 do 11.30

         Częstotliwość: 1 tydzień

         Zasady kwalifikacji: zapisy na listę w sekretariacie

         Prowadzący: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni

 

Trening umiejętności społecznych

         Forma zajęć: zajęcia grupowe, maksymalnie 4 osoby

         Cel: ćwiczenie umiejętności społecznych

         Adresaci: dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania:  ustalany po zebraniu grupy

         Częstotliwość: co 2 tygodnie

         Zasady kwalifikacji:  wniosek rodziców, po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Monika Sęk, Elżbieta Wzorek

 

Terapia psychologiczna dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

         Forma zajęć: zajęcia grupowe (2 osobowe grupy)

         Cel: wspieranie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego uczniów

         Adresaci: uczniowie z autyzmem uczący się w klasach integracyjnych, uczniowie z Zespołem Aspegera

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: cały rok szkolny

         Częstotliwość: 3 – 4 tygodnie

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, kwalifikacja po diagozie

         Prowadzący: Elżbieta Wzorek, Aleksandra Flasz-Gębarowska

 

„Efektywne uczenie się”

         Forma zajęć: warsztaty

         Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania

         Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych

         Miejsce: szkoła

         Czas trwania: 3 spotkania po 2 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: 2 razy w roku

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni

         Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg, Bernadetta Kogut

  

„Kim będę?” – jak trafnie wybrać zawód

         Forma zajęć: warsztaty (12 – 15 osób)

         Cel: poznawanie siebie w aspekcie wymagań zawodowych

         Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 3 spotkania po 2 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: raz w tygodniu, cały rok szkolny

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni

         Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg

 

„Jak skutecznie radzić sobie ze stresem”

         Forma zajęć: warsztaty (12 – 15 osób)

         Cel: wzmacnianie kompetencji emocjonalno - społecznych

         Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych

         Miejsce: szkoła

         Czas trwania: 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: w zależności od zgłoszeń

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenie do poradni

         Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg

  

„Skuteczna komunikacja – satysfakcjonujące kontakty społeczne”

         Forma zajęć: warsztaty

         Cel: wzmacnianie kompetencji społecznych, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych

         Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych

         Miejsce: szkoła

         Czas trwania: 2 – 3 spotkania po 2 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: w zależności od zgłoszeń

         Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg, Aleksandra Flasz-Gębarowska

   

Budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych

         Forma zajęć: warsztaty

         Cel: rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych

         Miejsce: szkoła

         Czas trwania: 2 – 3 spotkania po 2 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: w zależności od ilości zgłoszeń

         Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Maria Tarnopolska

 

 

 

 

Efektywna nauka -  " Twój styl uczenia się"

         Forma zajęć: warsztaty

         Cel: poznanie optymalnego sposobu uczenia się

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

         Miejsce: szkoła

         Czas trwania: 2 – 3 spotkania po 2 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: w zależności od ilości zgłoszeń

         Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Maria Tarnopolska

 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi

         Forma zajęć: grupowe (do 10 osób)

         Cel: wzmacnianie rozwoju emocjonalno- społecznego

         Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 10 spotkań po 45 minut

         Częstotliwość: raz w tygodniu

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodzica, po diagnozie kwalifikacyjnej

         Prowadzący: Bernadetta Kogut, Jolanta Morawska

 

 Terapia pedagogiczna grupowa

         Forma zajęć: terapia pedagogiczna z elementami metody Dennisona

         Cel: wykorzystanie naturalnego ruchu fizycznego w celu lepszej organizacji pracy mózgu; doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych; wspieranie procesów poprawnego pisania i czytania

         Adresaci: dzieci i młodzież, grupa do 7 osób

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 90 minut

         Częstotliwość: co 2 tygodnie

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, telefonicznie

         Prowadzący: Monka Sęk, Bogusława Wojtowicz

 

Diagnoza Ryzyka Dysleksji

·             Forma zajęć: diagnoza grupowa w klasach

·             Cel: wyłonienie dzieci zagrożonych specyficznymi trudnościami w uczeniu się

·             Adresaci: dzieci 6 letnie oraz uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

·             Miejsce: poradnia lub placówka

·             Czas trwania: jednorazowo

·             Częstotliwość: według potrzeb

·             Zasady kwalifikacji: telefonicznie na wniosek rodziców lub zgłoszenie przez 

         szkołę

·             Prowadzący: pedagodzy poradni

 

 

„Twórczy umysł”- zajęcia dla uczniów zdolnych

         Forma zajęć: warsztaty grupowe (maksymalnie 8 osób)

         Cel: rozwijanie funkcji poznawczych, twórczego myślenia, mocnych stron dziecka, efektywnego uczenia się, komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem

         Adresaci: uczniowie zdolni

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania:  90 minut raz w tygodniu

         Częstotliwość: 5 spotkań

         Zasady kwalifikacji: zapisy na listę w sekretariacie osobiście lub telefonicznie

         Prowadzący: Anna Romanowicz, Daria Tyro

 

Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

         Forma zajęć: terapia grupowa

         Cel: usprawnianie techniki czytania i pisania, usprawnianie grafomotoryki, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, pamięci słuchowej

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 60 minut (raz w miesiącu – w przypadku dysortografii, dwa razy
w miesiącu – w przypadku dysleksji)

         Częstotliwość: 6 miesięcy

         Zasady kwalifikacji: po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej

         Prowadzący: Teresa Januś, Monika Sęk, Daria Tyro, Bogusława Wojtowicz,

 

Efektywne uczenie się – „3 razy Z - zakuć, zdać, ZAPAMIĘTAĆ”

         Forma zajęć: warsztaty (wykład + ćwiczenia)

         Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV-VI

         Miejsce: szkoły

         Czas trwania: 1 spotkanie po 3 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: jednorazowo

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni

         Prowadzący: Anna Romanowicz, Daria Tyro

 

Efektywne uczenie się – „ZAKUĆ, ZDAĆ, ZAPAMIĘTAĆ”

         Forma zajęć: warsztaty

         Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 4–5 spotkań po 60 minut

         Częstotliwość: raz w tygodniu

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni

         Prowadzący: Anna Romanowicz, Daria Tyro

 

 

Efektywne uczenie się – style, metody

         Forma zajęć: warsztaty

         Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV

         Miejsce: poradnia, szkoła

         Czas trwania: poradnia: 4 razy po 1,5 godziny zegarowej, szkoła: 2 razy po 1 godzinie lekcyjnej

         Częstotliwość: jednorazowo

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni

         Prowadzący: Monika Sęk

 

Efektywne uczenie się – warsztaty

         Forma zajęć: warsztaty

         Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się

         Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV, młodzież gimnazjalna i ponadpodstawowa

         Miejsce: poradnia, szkoła

         Czas trwania: poradnia: trening 45 minut

         Częstotliwość: jednorazowo

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni

         Prowadzący: Ewa Cieplińska

 

„Sprytne paluszki”-zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną

         Forma zajęć: zajęcia grupowe lub indywidualne

         Cel: rozwijanie sprawności grafomotorycznej, sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz koncentracji uwagi

         Adresaci: dzieci przygotowujące się do podjęcia nauki w szkole podstawowej

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 45-60 minut, 5-8 spotkań

         Częstotliwość: raz w tygodniu II półrocze roku szkolnego 2017/2018

         Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Daria Tyro

 

Zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu

         Forma zajęć: warsztaty i ćwiczenia (ok. 30 uczniów)

         Cel: badanie predyspozycji, zainteresowań, umiejętności samooceny, planowanie ścieżki zawodowej

         Adresaci: uczniowie szkoły podstawowej kl. VI, VII, gimnazjum,  szkoły ponadgimnazjalnej

         Miejsce: szkoła

         Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: w zależności od potrzeby

         Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Aleksandra Flasz-Gębarowska, Grażyna Kubicka-Czwórnóg, Daria Tyro

 

 

POMOC LOGOPEDYCZNA

 

Terapia grupowa – jąkanie

              Forma zajęć: ćwiczenia dla 3 – 4 osób w grupie

                                  Cel: poznanie swoich trudności w mowie oraz sposobów radzenia sobie z jąkaniem w życiu codziennym

         Adresaci: dzieci szkoły podstawowej

              Miejsce: poradnia

              Czas trwania: od 45 min . do 60 min. raz w miesiącu

              Częstotliwość: w zależności od potrzeb

              Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie, po diagnozie kwalifikacyjnej

              Prowadzący: Maria Szajnowska

 

 

 

 POMOC DLA RODZICÓWINDYWIDUALNIE 

 

 

Instruktaż porady dla rodziców do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami

w pisaniu i czytaniu

         Forma zajęć: porady indywidualne

         Cel: pomoc rodzicom w pracy z dzieckiem w zakresie usprawniania technik czytania i pisania

         Adresaci: rodzice

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: w zależności od potrzeb

         Częstotliwość: według potrzeb

         Zasady kwalifikacji: telefonicznie, na pisemny wniosek

         Prowadzący: Ewa Cieplińska, Teresa Januś, Monika Sęk, Daria Tyro, Bogusława Wojtowicz

 

Porady dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 6  roku życia dotyczące rozwoju dziecka (ćwiczeń, form stymulacji)

         Forma zajęć: porady indywidualne

         Cel: pomoc rodzicom w projektowaniu oddziaływań stymulujących rozwój dziecka adekwatnie do wieku i możliwości

         Adresaci: rodzice

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: według potrzeb

         Częstotliwość: według potrzeb

         Zasady kwalifikacji: telefonicznie,  pisemny wniosek złożony w sekretariacie

         Prowadzący: Ewa Cieplińska, Daria Tyro

 

 

Porady i konsultacje zawodoznawcze

         Forma zajęć: indywidualna

         Cel: wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży

         Adresaci: rodzice

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: według potrzeb

         Częstotliwość: w zależności od potrzeby

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodzica  złożony w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Aleksandra Flasz-Gębarowska, Grażyna Kubicka-Czwórnóg, Daria Tyro

Terapia wspierająca dla rodziców dzieci jąkających się

              Forma zajęć: spotkania indywidualne

              Cel: wsparcie w domu dziecka jąkającego się

              Adresaci: rodzice dzieci jąkających się

              Miejsce: poradnia lub szkoła

              Czas trwania: w zależności od potrzeb

              Częstotliwość: w zależności od potrzeb

              Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie

              Prowadzący: Maria Szajnowska

 

 

 

 POMOC DLA RODZICÓWGRUPOWO

 

 

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci 3, 4 i 5 - letnich

         Forma zajęć: spotkania w grupach 6 – 10 osobowych

         Cel: wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów rozwojowych dotyczących dzieci 3, 4 i 5 - letnich

         Adresaci: rodzice dzieci 3, 4 i 5 - letnich uczestniczących do tarnowskich przedszkoli

         Miejsce: w przedszkolach, które dostarczą listę zainteresowanych rodziców

         Czas trwania: cykl spotkań 1 – 2 razy w miesiącu; czas trwania pojedynczego spotkania: 60 minut

         Częstotliwość: jeden cykl w danym przedszkolu w roku szkolnym; w ciągu jednego roku szkolnego grupy wsparcia mogą odbywać się w max. 4 przedszkolach

         Zasady kwalifikacji: dostarczenie do sekretariatu poradni listy chętnych rodziców – min. 6 osób

         Prowadzący: Agnieszka Ostrowska – Knot, Ewa Faliszek – Podgórska

 

Szkoła dla rodziców i wychowawców

         Forma zajęć: warsztaty grupowe (12 – 14 osób)

         Cel: rozwijanie kompetencji wychowawczych i społecznych

         Adresaci: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1 edycja – 10 spotkań po  3 godziny

         Częstotliwość: 4 edycje w roku

         Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie

         Prowadzący: Bernadetta Kogut, Ewa Faliszek – Podgórska, Iwona Mielec, Elżbieta Wzorek,

 

Grupa wsparcia po szkole dla rodziców

         Forma zajęć: warsztaty

         Cel: wspieranie skutecznych oddziaływań wychowawczych

         Adresaci: rodzice, nauczyciele, którzy ukończyli „Szkołę dla rodziców i wychowawców”

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 6 spotkań, raz w miesiącu

         Zasady kwalifikacji: zapisy po warsztatach „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – u prowadzących

         Prowadzący: Bernadetta Kogut, Ewa Faliszek – Podgórska, Iwona Mielec, Elżbieta Wzorek

 

„Jak mogę pomóc swojemu dziecku w wyborze zawodu”

         Forma zajęć: grupa wsparcia

         Cel: uświadomienie rodzicom ich roli w decyzjach edukacyjno – zawodowych swoich dzieci

         Adresaci: rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej

         Częstotliwość: raz w miesiącu

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni

         Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg

 

Grupa wsparcia dla rodziców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

         Forma zajęć: spotkania grupowe i indywidualne

         Cel: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

         Adresaci: rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: w zależności od potrzeb

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenie do poradni

         Prowadzący: Aleksandra Flasz-Gębarowska, Anna Ustjanowska

 

Grupa wsparcia dla rodziców uczniów objętych kształceniem specjalnym

         Forma zajęć: grupa wsparcia

         Cel: wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży

         Adresaci: rodzice

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: według potrzeb

         Częstotliwość: w zależności od potrzeby

         Zasady kwalifikacji: wniosek rodzica  złożony w sekretariacie poradni organizacja grupy po zebraniu zakładanej liczby zainteresowanych (max. 8 osób)

         Prowadzący: Grażyna Kubicka-Czwórnóg

 

Prelekcje z zakresu doradztwa zawodowego

         Forma zajęć: prelekcja

         Cel: wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży

         Adresaci: rodzice

         Miejsce: szkoła

         Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

         Częstotliwość: jednorazowo

         Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły  złożony w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Grażyna Kubicka-Czwórnóg

 

 

PRELEKCJE

  1. Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych (prowadzący: Bernadetta Kogut)
  2. Możliwości rodziców w zakresie pomocy dzieciom w osiąganiu sukcesów szkolnych (prowadzący: Bernadetta Kogut)
  3. Jak dbać o dobry kontakt z dzieckiem? – efektywna komunikacja w rodzinie (prowadzący: Bernadetta Kogut)
  4. Trudności emocjonalne – skuteczne oddziaływania wychowawcze (prowadzący: Bernadetta Kogut)
  5. Prawidłowy rozwój mowy i jego wpływ na edukację dzieci (prowadzący: logopedzi poradni)
  6. Adaptacja małego dziecka do przedszkola (prowadzący: Ewa Faliszek – Podgórska)
  7. Dojrzałość szkolna (prowadzący: wszyscy pracownicy poradni)
  8. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (prowadzący: Ewa Faliszek - Podgórska)

9.     Rozwijanie samodzielności dziecka w młodszym wieku szkolnym (Prowadzący: Maria Tarnopolska)

10.  Jak pomóc dziecku radzić sobie z negatywnymi emocjami (prowadzący: Maria Tarnopolska)

 

 

DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓWINDYWIDUALNIE

 

Instruktaż porady dla nauczycieli do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami
w pisaniu i czytaniu

         Forma zajęć: porady indywidualne

         Cel: pomoc nauczycielom w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się

         Adresaci: nauczyciele

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1 – 2 godzin zegarowych

         Częstotliwość: jednorazowo/według potrzeb

         Zasady kwalifikacji: telefonicznie, na pisemny wniosek

         Prowadzący: Bogusława Wojtowicz

 

Porady i konsultacje z zakresu doradztwa

         Forma zajęć: indywidualna

         Cel: wspieranie doradców zawodowych/ nauczycieli/wychowawców w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży

         Adresaci: doradcy zawodowi/nauczyciele/wychowawcy 

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: według potrzeb

         Częstotliwość: w zależności od potrzeby

         Zasady kwalifikacji: kontakt telefoniczny z doradcą zawodowym

         Prowadzący: Aleksandra Flasz-Gębarowska, Grażyna Kubicka-Czwórnóg, Daria Tyro

Konsultacje dla nauczycieli i logopedów

              Forma zajęć: indywidualne spotkania

                                  Cel: wspieranie nauczycieli i logopedów w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy

              Adresaci: logopedzi i nauczyciele

              Miejsce: poradnia i placówki

              Czas trwania: w zależności od potrzeb

              Częstotliwość: w zależności od potrzeb

              Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

Terapia wspierająca dla nauczycieli dzieci jąkających się

              Forma zajęć: indywidualne spotkania

              Cel:  wspomaganie dziecka jąkającego się w przedszkolu i szkole

              Adresaci: nauczyciele

              Miejsce: poradnia lub szkoła

              Czas trwania: według potrzeb

              Częstotliwość: według potrzeb

              Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie poradni

              Prowadzący: Maria Szajnowska 

 

DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓWGRUPOWO

 

Szkoła dla rodziców i wychowawców

         Forma zajęć: warsztaty grupowe

         Cel: rozwijanie kompetencji wychowawczych i społecznych

         Adresaci: rodzice, nauczyciele, wychowawcy

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1 edycja – 8 spotkań po 3 godziny zegarowe

         Częstotliwość: 4 edycje w roku

         Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie

         Prowadzący: Bernadetta Kogut, Ewa Faliszek – Podgórska, Iwona Mielec, Elżbieta Wzorek 

 

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli matematyki nt. dyskalkulii

         Forma zajęć: warsztaty grupowe

         Cel: przybliżenie nauczycielom matematyki problemu dyskalkulii – specyficznych trudności w nauce matematyki

         Adresaci: nauczyciele matematyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1 spotkanie, ok. 3 godziny

         Częstotliwość: jednorazowo

         Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie

         Prowadzący: Elżbieta Wzorek, Monika Sęk

  

„Jak wspierać uczniów w planowaniu kariery zawodowej” – praca z uczniem podejmującym decyzje zawodowe

         Forma zajęć: grupa wsparcia

         Cel: wymiana doświadczeń i wsparcie w podejmowaniu działań doradczych

         Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy gimnazjów i szkół ponadpodstawowych

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: zaproszenie do udziału przez poradnię

         Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg

 

„Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (SPE)

         Forma zajęć: grupa wsparcia

         Cel: wymiana doświadczeń i wsparcie działań szkoły

         Adresaci: pedagodzy specjalni szkół i klas integracyjnych

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej

         Częstotliwość: w zależności od potrzeb

         Zasady kwalifikacji: zaproszenie do udziału przez poradnię

         Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg

 

„Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole”

         Forma zajęć: spotkania informacyjne

         Cel: praktyczne zastosowanie prawa oświatowego

         Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni

         Miejsce: szkoła, poradnia

         Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej

         Częstotliwość: w zależności od potrzeby

         Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni

         Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg

 

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

         Forma zajęć: zajęcia grupowe

         Cel: pomoc nauczycielom w planowaniu pracy i dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

         Adresaci: nauczyciele

         Miejsce: poradnia lub placówka oświatowa

         Czas trwania: 2 -3 godziny zegarowe

         Częstotliwość: jednorazowo lub według potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Elżbieta Wzorek

 

Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

         Forma zajęć: zajęcia grupowe lub indywidualne (studium przypadku)

         Cel: pomoc nauczycielom w planowaniu oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych w szkole dla dzieci z mutyzmem wybiórczym

         Adresaci: nauczyciele

         Miejsce: poradnia lub placówka oświatowa

         Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej

         Częstotliwość: według potrzeb

         Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły/przedszkola złożony w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Ewa Faliszek- Podgórska

 

Warsztaty dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i wychowania przedszkolnego

         Forma zajęć: warsztaty grupowe

         Cel: rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji

         Adresaci: nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, grupa do 20 osób

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 2 godziny zegarowe

         Częstotliwość: jednorazowo

         Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie

         Prowadzący: Bogusława Wojtowicz, Monika Sęk,

 

 

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli matematyki na temat dyskalkulii

         Forma zajęć: warsztaty grupowe

         Cel: przybliżenie nauczycielom matematyki problemu dyskalkulii – specyficznych trudności w nauce matematyki

         Adresaci: nauczyciele matematyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1 spotkanie, ok. 3 godzin zegarowych

         Częstotliwość: jednorazowo

         Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie

         Prowadzący: Elżbieta Wzorek, Monika Sęk

 

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli „Dysleksja rozwojowa”

         Forma zajęć: warsztaty szkoleniowe dla grup 10 – 20 osobowych

         Cel: przybliżenie nauczycielom przedszkoli pojęcia dysleksji rozwojowej; zapoznanie z metodami i narzędziami stosowanymi w terapii

         Adresaci: nauczyciele przedszkoli

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: 1 spotkanie, ok. 3 godziny zegarowe

         Częstotliwość: jednorazowo

         Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie poradni

         Prowadzący: Monika Sęk, Bogusława Wojtowicz

 

Grupa wsparcia/warsztaty  dla doradców zawodowych/nauczycieli/wychowawców

         Forma zajęć: grupa wsparcia

         Cel: wspieranie doradców zawodowych/ nauczycieli/ wychowawców w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży,

         Adresaci: doradcy zawodowi/nauczyciele/wychowawcy

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: według potrzeb

         Częstotliwość: 2 razy w roku szkolnym

         Zasady kwalifikacji: zaproszenie

         Prowadzący: Aleksandra Flasz-Gębarowska, Grażyna Kubicka-Czwórnóg, Daria Tyro

 

Spotkania dla logopedów organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia

         Forma zajęć: spotkania grupowe

              Cel: wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, poszerzenie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań  na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci, korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów

         Adresaci: logopedzi z tarnowskich  szkół i przedszkoli

         Miejsce: poradnia

         Czas trwania: w zależności od potrzeb

              Częstotliwość: 2-3 spotkania w roku

              Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie

 Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

 

Spotkania dla  logopedów

         Forma zajęć: spotkania grupowe

         Cel: wymiana doświadczeń  i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami, poszerzenie kompetencji uczestników, doskonalenie warsztatu  pracy

         Adresaci: logopedzi

          Miejsce: poradnia

              Czas trwania: w zależności od potrzeb

              Częstotliwość: w zależności od potrzeb

              Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie

Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni

 

http://www.ppptarnow.is.net.pl/images/stripe.gif

* Pomocą logopedyczną w naszej poradni objęte są dzieci i młodzież  z tarnowskich przedszkoli i szkół, a także młodsze dzieci nie uczęszczające do przedszkoli zamieszkałe w Tarnowie. Dokonujemy całościowej diagnozy logopedycznej.  Prowadzimy terapię indywidualną w zakresie:

·                   usuwania wad wymowy,

          stymulowania rozwoju mowy w przypadku jej opóźnień,

          jąkania i giełkotu,

         wadliwej wymowy związanej z nieprawidłową budową anatomiczną aparatu  mowy (wady zgryzu, rozszczepy wargi i podniebienia, skrócone wędzidełko podjęzykowe),

         kształtowania kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zaburzenia słuchu, autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce, niedokształcenie mowy o typie afazji, wady genetyczne).

 

W tarnowskich przedszkolach i szkołach  podstawowych prowadzimy działalność profilaktyczną w formie przesiewowych badań logopedycznych. Ich celem jest wczesne wykrycie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju sprawności językowych oraz podjęcie działań  eliminujących zdiagnozowane zaburzenia mowy. Udzielamy porad  rodzicom,

a także prowadzimy konsultacje dla nauczycieli i logopedów, pracujących z dziećmi w przedszkolach i szkołach.

Podczas diagnozy logopedycznej na terenie poradni przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę narządów mowy, badamy słuch  fonemowy,  jak również sprawdzamy poprawność artykulacji i poziom rozwoju językowego dziecka. Jeśli istnieje taka potrzeba zalecamy konsultacje z innymi specjalistami, np. ortodontą, neurologiem, foniatrą, laryngologiem, psychologiem. Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Ćwiczenia logopedyczne w naszej poradni prowadzone są w formie zajęć indywidualnych.
Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń mowy, najczęściej są to 2 spotkania w miesiącu. Po każdych zajęciach  rodzic otrzymuje zestaw ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę oraz dokładne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. W czasie zajęć stosujemy nowoczesne i wypróbowane metody pozwalające na osiągnięcie optymalnych rezultatów w jak najszybszym czasie. Wykorzystujemy multimedialne programy logopedyczne, będące doskonałą pomocą dydaktyczną,

a jednocześnie atrakcyjną formą ćwiczeń.

W ramach  działalności logopedycznej organizowane są  również  cykliczne spotkania  dla logopedów  z tarnowskich przedszkoli i szkół „Sieć współpracy i samokształcenia”. Logopedzi i neurologopedzi z poradni prowadzą ponadto  prelekcje dla rodziców                      i nauczycieli na terenie przedszkoli i szkół. Tematyka spotkań   obejmuje zagadnienia związane z  etapami  rozwoju  mowy dziecka, nieprawidłowościami pojawiającymi się w procesie tego rozwoju , z odpowiednią stymulacją i wspomaganiem rozwoju sprawności językowych  i komunikacyjnych, kształtowaniem właściwych nawyków, mających  istotny wpływ na prawidłowy przebieg nabywania umiejętności językowych, szeroko rozumianą profilaktyką logopedyczną  ( która m.in. uwzględnia współczesne zmiany cywilizacyjne

i wpływ  nowych technologii na rozwój dziecka ). Prowadzone są  także  praktyki dla studentów. W ramach stałych dyżurów  na terenie poradni  przeprowadzamy konsultacje logopedyczne dla nauczycieli, rodziców z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz uczniów pełnoletnich. Uczestniczymy również w akcjach organizowanych  przez Polski Związek Logopedów m.in. z okazji Światowego Dnia Świadomości Jąkania lub Europejskiego Dnia Logopedy.

Logopedzi z poradni oferują fachową i merytoryczną pomoc. Systematycznie uczestniczą w konferencjach , warsztatach, szkoleniach, podejmują studia podyplomowe, aktualizując na bieżąco  swoją wiedzę i podnosząc kwalifikacje.

 

 

**  Platforma badań zmysłów Platforma jest nowoczesnym narzędziem do badania zmysłów. Przy jej użyciu możemy wcześnie wykryć zaburzenia wzroku, słuchu i mowy, a tym samym umożliwić ich szybkie leczenie. Około 20% dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym  ma różnego rodzaju kłopoty ze słuchem. Wady wzroku  utrudniają dzieciom czytanie i pisanie. Mogą powodować gorsze wyniki w nauce. Wady mowy natomiast zaburzają rozwój dziecka zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społeczno-emocjonalnej.

Platforma zawiera oprogramowanie do wykonywania następujących badań i testów:


Badanie przesiewowe słuchu "Słyszę 2009" - oparte jest na audiometrycznej próbie tonowej dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz oraz na testowaniu rozumienia mowy w szumie.

Badanie przesiewowe mowy "Mówię 2009" - służy do wstępnej diagnostyki centralnych

zaburzeń słuchu oraz opóźnień lub zaburzeń w rozwoju mowy.


Badanie przesiewowe wzroku "Widzę 2009" - oparte jest na różnicowaniu kontrastu oraz

teście widzenia barwnego.


Badania audiometryczne "Audiogram 2009" - umożliwia wykonanie badania audiometrycznego dla przewodnictwa powietrznego - dla każdego ucha oddzielnie.

Przesiewowe badanie narządów zmysłów przy użyciu „Platformy Badań Zmysłów” przeprowadzane jest indywidualnie u dzieci od 5 roku życia na terenie poradni lub placówki, do której uczęszcza dziecko. Badanie trwa ok. 45 minut i może być wykonane  na wniosek rodzica. Badanie wykonują neurologopedzi Anna Bazuła i Agnieszka Ługowska.