Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowie

Rok szkolny 2017/2018
Spotkanie warsztatowe pt. „Trudne dziecko, agresja u dzieci w wieku przedszkolnym”.

W dniu 11 maja 2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie odbyło się spotkanie warsztatowe pt. „Trudne dziecko, agresja u dzieci w wieku przedszkolnym”. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z tarnowskich przedszkoli. Ze strony Poradni prowadzącymi były: mgr Maria Tarnopolska – psycholog i mgr Ewa Smoła – logopeda. Osoby prowadzące położyły nacisk na pomoc dziecku w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami oraz przedstawiły przykładowe gry i zabawy pomocne w profilaktyce występowania zachowań agresywnych. Warsztaty były jednym z elementów szeroko zakrojonej współpracy Poradni z placówkami edukacyjnymi Tarnowa. W naszej ofercie znajdą Państwo jeszcze wiele innych – mamy nadzieję – interesujących propozycji związanych z tematyką pomocy dziecku. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i zapoznania się z ofertą szczegółową.
Uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie

Oficjalne oddanie do użytku siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie przy ul. Chyszowskiej 3 wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi odbyło się dnia 28.03.2018 r.
Kreatywna Akademia Zimowa 2018

Wszystko co dobre szybko się kończy…
W Małopolsce zakończyły się ferie zimowe, a tym samym końca dobiegła Kreatywna Akademia Zimowa organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. W drugim tygodniu ferii w zajęciach uczestniczyły dwie grupy dzieci. Wszyscy doskonale się bawili. Mamy swoje sposoby na to, by łączyć pracę z zabawą. Wspomnienia są bezcenne. Na szczęście mamy też coś, czym możemy się z Państwem podzielić. Zachęcamy do oglądania zdjęć uśmiechniętych twarzy uczestników i podziwiania ich twórczości. Wszystkim dzieciom życzymy sukcesów w drugim semestrze roku szkolnego 2017/18.
Zapraszamy za rok na kolejną edycję Kreatywnej Akademii Zimowej. Zachęcamy także do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą – czekamy na Was cały rok!
Kreatywna Akademia Zimowa 2018

Kreatywna akademia zimowa
Czas szybko mija… Zwłaszcza w dobrym towarzystwie!
Za nami pierwszy tydzień ferii i Kreatywnej Akademii Zimowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Trzy grupy dzieci aktywnie uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach: integracyjnych, ruchowych, usprawniających koncentrację uwagi, funkcje percepcyjne, rozwijających twórcze myślenie i umiejętności komunikacyjne. Z radością prezentujemy uczestników i wykonane przez nich dzieła
Białą wstążka 2017

Kampania „Biała Wstążka”
„Nie ma dzieci – są ludzie…” – te słowa Janusza Korczaka stały się hasłem przewodnim kampanii „Biała Wstążka”, po raz kolejny odbywającej się w Tarnowie. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czynnie włączyli się do akcji informacyjno-profilaktycznej organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Komisariat Policji Tarnów-Centrum.
W trakcie trzech paneli dyskusyjnych w dniach 6, 16 i 23 listopada 2017 r. psycholodzy Poradni – Pani Bernadetta Kogut, Pani Monika Sęk i Pani Elżbieta Wzorek przygotowały i zaprezentowały „Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego”.
Punktem wyjścia do rozważań było zwrócenie uwagi na symptomy, które powinny zaniepokoić w funkcjonowaniu dziecka, zarówno w sferze emocjonalnej i społecznej, jak i poznawczej.
Kampania ma uświadomić społeczeństwu, że przemoc jest łamaniem podstawowych praw człowieka oraz że wspólne działania i zaangażowanie w tym zakresie muszą być podejmowane z całą mocą przy wykorzystaniu wszystkich możliwych zasobów prawnych i edukacyjnych.
Spotkania z dyrektorami

Składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Wydziału Edukacji UMT Bogumile Porębskiej, oraz Dyrektorom, Pracownikom Pedagogicznym i Doradcom Zawodowym placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Miasta Tarnowa, którzy tak licznie wzięli udział w spotkaniach informacyjno-warsztatowych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie w dniach 24-26 października 2017 r.
Podczas spotkań omówiono kluczowe etapy współpracy Poradni z przedszkolami, szkołami podstawowymi/gimnazjami i szkołami ponadpodstawowymi w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ale także rodzicom i nauczycielom.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestii nowelizacji przepisów prawnych w odniesieniu do zadań zespołów orzekających oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji zarówno ze strony Poradni, rodziców, jak również ze strony szkoły czy przedszkola. Przedmiotem żywiołowej dyskusji było zagadnienie realizacji przez placówki opinii oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidulanego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
Poprzednie lata
Zdjęcia poradnia

Rozwiń psyche

"PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA PROWADZI WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO – DORADCZE POD NAZWĄ „ROZWIŃ PSYCHE (gr.)”.
ZAJĘCIA ORGANIZOWANE SĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ I CHCĄCYCH POZNAĆ SWOJE PREDYSPOZYCJE, ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA W KONTEKŚCIE DALSZEJ DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ.
CYKL 10-CIU 2-GODZINNYCH SPOTKAŃ PROWADZONY JEST PRZEZ PSYCHOLOGA – MGR KAROLINĘ ZAJĄC – FELEDYN I PEDAGOGA – MGR DARIĘ TYRO.
Kreatywna akademia zimowa 2014/2015
„Kreatywna Akademia Zimowa” to zajęcia organizowane w czasie trwania ferii zimowych dla dzieci z tarnowskich szkół. W ramach zajęć prowadzone były m.in. : gry i zabawy integracyjne, ćwiczenia usprawniające: koncentrację uwagi oraz pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, czytanie ze zrozumieniem. Ponadto zajęcia miały na celu: rozwijanie twórczego i logicznego myślenia, ćwiczenia aktywnego słuchania i komunikacji, naukę metod relaksacyjnych oraz ćwiczenia narządów mowy. Zajęcia prowadzone były przez pracowników poradni: psychologów, pedagogów i logopedów. DO ZOBACZENIA NA KOLEJNEJ „KREATYWNEJ AKADEMII ZIMOWEJ”!!!
Kreatywna akademia zimowa 2015/2016

Młody geniusz

OD KILKU LAT PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W TARNOWIE ORGANIZUJE WARSZTATY DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH „MŁODY GENIUSZ”. CELEM WARSZTATÓW JEST ROZWIJANIE TWÓRCZEGO MYŚLENIA, WYOBRAŹNI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ I PROBLEMÓW; WSPOMAGANIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH, NAUKA TECHNIK RELAKSACYJNYCH ORAZ TWORZENIE POZYTYWNEGO OBRAZU SIEBIE.
ZAJĘCIA PROWADZI PSYCHOLOG - MGR KAROLINA ZAJĄC – FELEDYN.
Konferencja SPE

Konferencja „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna brała udział w organizacji konferencji dla pracowników oświaty dotyczącej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konferencja odbyła się 30 stycznia 2015 roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Prelegencji: dyrektor poradni – mgr Ewa Mruk-Smoleń, psycholog Grażyna Kubicka-Czwórnóg, psycholog Elżbieta Wzorek
Sieć współpracy i samokształcenia

W PORADNI ORGANIZOWANA JEST SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH, DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I LOGOPEDÓW. PODSTAWOWYM CELEM SIECI JEST INTEGRACJA ŚRODOWISKA SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W SZKOŁACH Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI. ZAJMUJEMY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ROZWIĄZYWANIEM BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW, NA JAKIE NAPOTYKAJĄ W SWOJEJ PRACY WYMIENIENI SPECJALIŚCI. OSOBY PROWADZĄCE: DYREKTOR PORADNI MGR EWA MRUK-SMOLEŃ - PEDAGOG, WICEDYREKTOR MGR JOLANTA MORAWSKA – PSYCHOLOG ORAZ MGR GRAŻYNA KUBICKA – CZWÓRNÓG – PSYCHOLOG. GOŚCIEM SPECJALNYM JEST PANI INSPEKTOR MGR DANUTA CISZEK.


Powered by Windows Image Gallery v1.1 ę 2012 Friends in War