Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowie

Rok szkolny 2018/2019
Kreatywna Akademia Zimowa - tydzień drugi

Czas zimowego odpoczynku już się skończył. Koniec ferii zimowych to także zakończenie zajęć w ramach Kreatywnej Akademii Zimowej, organizowanej co roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. Dzieci niechętnie rozstawały się z koleżankami i kolegami oraz paniami prowadzącymi. W drugim tygodniu ferii w zajęciach brały udział dwie grupy dzieci. Wszystkie zgodnie stwierdziły, że z radością wezmą udział w kolejnej edycji KAZ już za rok. Mamy jednak dla Was niespodziankę – już nie musicie czekać aż do kolejnych ferii! W pierwszych dwóch tygodniach wakacji zorganizujemy dla Was Kreatywną Akademię Letnią, której oferta zostanie wzbogacona o zajęcia na świeżym powietrzu. A tymczasem zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z drugiego tygodnia warsztatów.

Kreatywna Akademia Zimowa - tydzień pierwszy

Kreatywna Akademia na półmetku Gry i zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne i muzyczne, ćwiczenia logicznego myślenia czy aktywnego słuchania i komunikacji – oto tylko niektóre z form zajęć, w jakich mogli brać udział uczestnicy Kreatywnej Akademii Zimowej. W pierwszym tygodniu ferii zajęcia były prowadzone w czterech grupach. Poza dobrą zabawą, dzieci także spędzały czas bardzo pożytecznie przygotowując m.in. upominki dla swoich najbliższych z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka oraz na Walentynki. Każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia Akademii oraz słodki upominek. Zachęcamy do obejrzenia galerii z pierwszego tygodnia.

Wsparcie i pomoc

W dniach 22, 24 i 25 października 2018 r. odbył się cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach sieci współpracy i doskonalenia. Gościliśmy w Poradni przy ul. Chyszowskiej 3 dyrektorów, pedagogów, doradców zawodowych z tarnowskich placówek oświatowych - szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych/gimnazjów i przedszkoli, jak również przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa na czele z Panią Dyrektor Bogumiłą Porębską. Ideą tego rodzaju spotkań jest wspieranie i wspomaganie pracy placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta Tarnowa, tworzenie przestrzeni do kreatywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązywanie efektywnej współpracy na rzecz dzieci, uczniów, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Spotkanie było poświęcone procedurze obiegu dokumentacji dotyczącej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Omówione zostały podstawy prawne wydawania orzeczeń i opinii przez Zespół Orzekający działający przy Poradni oraz zasady organizowania i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Motywem przewodnim dyskusji podsumowującej były aspekty praktyczne realizacji określonych form pomocy, w tym m.in. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Bądź Architektem Swojego Szczęścia

„Bądź Architektem Swojego Szczęścia” – pod tym hasłem odbył się X Ogólnopolski Tydzień Kariery. Przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej miało miejsce w dniach 15 – 21 października 2018 roku. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie zorganizowała warsztaty doradcze dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz konsultacje indywidualne, które prowadzone były przez doradców zawodowych: mgr Grażynę Kubicką-Czwórnóg oraz mgr Piotra Wolaka. Gości przywitała Dyrektor Poradni – Renata Mielak. W siedzibie Poradni gościliśmy uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 23 w Tarnowie – klasa 8, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznym im. Jana Szczepanika w Tarnowie – klasa I Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tarnowie – klasa 8 oraz Szkoły Podstawowej Nr 14 w Tarnowie – klasa 7. Warsztaty poświęcone były ukierunkowaniu młodzieży na podjęcie trafnej, świadomej i satysfakcjonującej decyzji zawodowej. Dotyczyły treści z obszaru samopoznania, samooceny, preferencji i predyspozycji zawodowych, oferty edukacyjnej rynku pracy zawodów atrakcyjnych dla młodzieży. Ewaluacja zajęć pokazała wysoką skuteczność i atrakcyjność prowadzonej z młodzieżą pracy warsztatowej.Rok szkolny 2017/2018
Doposażamy Poradnię!

Gabinety w nowej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie przy ul. Chyszowskiej 3 są duże i przestronne. Staramy się je doposażać w nowoczesne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, co zwiększa atrakcyjność zajęć. W związku z nowymi, lepszymi warunkami lokalowymi, do dyspozycji naszych klientów mamy również salę gimnastyczną, gdzie realizujemy m.in. zajęcia fizjoterapeutyczne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (również z programu „Za Życiem”). Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy sprzęt - stół rehabilitacyjny, który umożliwia jeszcze lepsze usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej - fizjoterapeuta mgr Magdalena Niemiec - prowadzi terapię usprawniania ruchowego dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w komfortowych warunkach. Stabilna konstrukcja i szeroki blat stołu zapewniają pełne bezpieczeństwo i wygodę podczas ćwiczeń i terapii najmłodszych dzieci. Stół sprawdza się również jako pomoc w pionizacji i stawianiu pierwszych kroków przez naszych małych podopiecznych, a ponadto dzieci szybko nauczyły się go wykorzystywać jako element zabawy…

Pracownicy na konferencji

W piątek 15 czerwca 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Życie na niebiesko – zrozumieć autyzm”. W konferencji wzięli udział pracownicy Poradni: dyrektor Renata Mielak, psycholog Aleksandra Flasz-Gębarowska, pedagog Anna Ustjanowska i stażysta Adrianna Światłowska. Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w regionie tarnowskim przez Urząd Miasta Tarnowa, Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro oraz PWSZ. Adresatami spotkania byli rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy socjalni, studenci kierunków pedagogicznych. W programie konferencji znalazły się następujące zagadnienia: autyzm to nie choroba, diagnoza to nie wyrok, życie z niebieskim dzieckiem - codzienność rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudności i zaburzenia sensoryczne dzieci z autyzmem, terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem, przystosowanie otoczenia, jak się komunikować, by zostać zrozumianym? W trakcie trwania konferencji oraz w przerwie obrad, był dostępny punkt konsultacyjny naszej Poradni, gdzie pracownicy udzielali zainteresowanym konsultacji i porad indywidualnych oraz przedstawiali ofertę szczegółową placówki. Punkt cieszył się dużym powodzeniem

O wczesnym wspomaganiu rozwoju w Tarnowie

W dniu 4 czerwca 2018r. w siedzibie Tarnowskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja pt. „Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju”. Do zaproszonych prelegentów wśród osób z dziedziny medycyny, pedagogiki, psychologii i logopedii należały także Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie mgr Renata Mielak oraz neurologopeda Poradni mgr Agnieszka Ługowska, które zaprezentowały praktyczne aspekty prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju bazując na doświadczeniach Poradni. Pani Agnieszka Ługowska w swojej prezentacji przedstawiła cele wczesnego wspomagania rozwoju oraz warunki, jakie muszą spełnić rodzice starając się o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju. Zapoznała słuchaczy z możliwościami i korzyściami wynikającymi z tej formy pomocy zarówno dzieciom, jak i ich rodzinom. Dyrektor Poradni mgr Renata Mielak, w związku z pełnieniem przez Poradnię funkcji Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, przedstawiła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zwróciła uwagę na możliwości, jakie dają dodatkowe bezpłatne usługi wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Tarnowa. Zachęcamy do skorzystania z oferty Poradni w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz pozostałych form wsparcia.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA

W dniu 24 maja 2018 roku w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i doskonalenia. Spotkanie obejmowało dwa panele dyskusyjne. Pierwszy – skierowany do dyrektorów, wychowawców i pedagogów placówek edukacyjno-wychowawczych, poświęcony był omówieniu nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Drugi panel, w którym udział wzięli przedstawiciele tarnowskich instytucji i organizacji, skoncentrowany był na obszarach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym, świadczącymi poradnictwo i pomoc na rzecz dzieci i młodzieży. Przedstawione zostały również założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ramach którego prowadzone są w poradni bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – z logopedą, pedagogiem i fizjoterapeutą.

Spotkanie warsztatowe pt. „Trudne dziecko, agresja u dzieci w wieku przedszkolnym”.

W dniu 11 maja 2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie odbyło się spotkanie warsztatowe pt. „Trudne dziecko, agresja u dzieci w wieku przedszkolnym”. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele z tarnowskich przedszkoli. Ze strony Poradni prowadzącymi były: mgr Maria Tarnopolska – psycholog i mgr Ewa Smoła – logopeda. Osoby prowadzące położyły nacisk na pomoc dziecku w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami oraz przedstawiły przykładowe gry i zabawy pomocne w profilaktyce występowania zachowań agresywnych. Warsztaty były jednym z elementów szeroko zakrojonej współpracy Poradni z placówkami edukacyjnymi Tarnowa. W naszej ofercie znajdą Państwo jeszcze wiele innych – mamy nadzieję – interesujących propozycji związanych z tematyką pomocy dziecku. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i zapoznania się z ofertą szczegółową.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie

Oficjalne oddanie do użytku siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie przy ul. Chyszowskiej 3 wraz z symbolicznym przecięciem wstęgi odbyło się dnia 28.03.2018 r.

Kreatywna Akademia Zimowa 2018

Wszystko co dobre szybko się kończy…
W Małopolsce zakończyły się ferie zimowe, a tym samym końca dobiegła Kreatywna Akademia Zimowa organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie. W drugim tygodniu ferii w zajęciach uczestniczyły dwie grupy dzieci. Wszyscy doskonale się bawili. Mamy swoje sposoby na to, by łączyć pracę z zabawą. Wspomnienia są bezcenne. Na szczęście mamy też coś, czym możemy się z Państwem podzielić. Zachęcamy do oglądania zdjęć uśmiechniętych twarzy uczestników i podziwiania ich twórczości. Wszystkim dzieciom życzymy sukcesów w drugim semestrze roku szkolnego 2017/18.
Zapraszamy za rok na kolejną edycję Kreatywnej Akademii Zimowej. Zachęcamy także do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą – czekamy na Was cały rok!


Kreatywna Akademia Zimowa 2018

Kreatywna akademia zimowa
Czas szybko mija… Zwłaszcza w dobrym towarzystwie!
Za nami pierwszy tydzień ferii i Kreatywnej Akademii Zimowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Trzy grupy dzieci aktywnie uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach: integracyjnych, ruchowych, usprawniających koncentrację uwagi, funkcje percepcyjne, rozwijających twórcze myślenie i umiejętności komunikacyjne. Z radością prezentujemy uczestników i wykonane przez nich dzieła

Białą wstążka 2017

Kampania „Biała Wstążka”
„Nie ma dzieci – są ludzie…” – te słowa Janusza Korczaka stały się hasłem przewodnim kampanii „Biała Wstążka”, po raz kolejny odbywającej się w Tarnowie. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czynnie włączyli się do akcji informacyjno-profilaktycznej organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Komisariat Policji Tarnów-Centrum.
W trakcie trzech paneli dyskusyjnych w dniach 6, 16 i 23 listopada 2017 r. psycholodzy Poradni – Pani Bernadetta Kogut, Pani Monika Sęk i Pani Elżbieta Wzorek przygotowały i zaprezentowały „Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego”.
Punktem wyjścia do rozważań było zwrócenie uwagi na symptomy, które powinny zaniepokoić w funkcjonowaniu dziecka, zarówno w sferze emocjonalnej i społecznej, jak i poznawczej.
Kampania ma uświadomić społeczeństwu, że przemoc jest łamaniem podstawowych praw człowieka oraz że wspólne działania i zaangażowanie w tym zakresie muszą być podejmowane z całą mocą przy wykorzystaniu wszystkich możliwych zasobów prawnych i edukacyjnych.

Spotkania z dyrektorami

Składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Wydziału Edukacji UMT Bogumile Porębskiej, oraz Dyrektorom, Pracownikom Pedagogicznym i Doradcom Zawodowym placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Miasta Tarnowa, którzy tak licznie wzięli udział w spotkaniach informacyjno-warsztatowych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie w dniach 24-26 października 2017 r.
Podczas spotkań omówiono kluczowe etapy współpracy Poradni z przedszkolami, szkołami podstawowymi/gimnazjami i szkołami ponadpodstawowymi w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ale także rodzicom i nauczycielom.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestii nowelizacji przepisów prawnych w odniesieniu do zadań zespołów orzekających oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji zarówno ze strony Poradni, rodziców, jak również ze strony szkoły czy przedszkola. Przedmiotem żywiołowej dyskusji było zagadnienie realizacji przez placówki opinii oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidulanego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
Poprzednie lata
Zdjęcia poradnia

Rozwiń psyche

"PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA PROWADZI WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO – DORADCZE POD NAZWĄ „ROZWIŃ PSYCHE (gr.)”.
ZAJĘCIA ORGANIZOWANE SĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAINTERESOWANYCH TEMATYKĄ PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ I CHCĄCYCH POZNAĆ SWOJE PREDYSPOZYCJE, ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA W KONTEKŚCIE DALSZEJ DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ.
CYKL 10-CIU 2-GODZINNYCH SPOTKAŃ PROWADZONY JEST PRZEZ PSYCHOLOGA – MGR KAROLINĘ ZAJĄC – FELEDYN I PEDAGOGA – MGR DARIĘ TYRO.
Kreatywna akademia zimowa 2014/2015
„Kreatywna Akademia Zimowa” to zajęcia organizowane w czasie trwania ferii zimowych dla dzieci z tarnowskich szkół. W ramach zajęć prowadzone były m.in. : gry i zabawy integracyjne, ćwiczenia usprawniające: koncentrację uwagi oraz pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, czytanie ze zrozumieniem. Ponadto zajęcia miały na celu: rozwijanie twórczego i logicznego myślenia, ćwiczenia aktywnego słuchania i komunikacji, naukę metod relaksacyjnych oraz ćwiczenia narządów mowy. Zajęcia prowadzone były przez pracowników poradni: psychologów, pedagogów i logopedów. DO ZOBACZENIA NA KOLEJNEJ „KREATYWNEJ AKADEMII ZIMOWEJ”!!!
Kreatywna akademia zimowa 2015/2016

Młody geniusz

OD KILKU LAT PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W TARNOWIE ORGANIZUJE WARSZTATY DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH „MŁODY GENIUSZ”. CELEM WARSZTATÓW JEST ROZWIJANIE TWÓRCZEGO MYŚLENIA, WYOBRAŹNI ORAZ UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ I PROBLEMÓW; WSPOMAGANIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH, NAUKA TECHNIK RELAKSACYJNYCH ORAZ TWORZENIE POZYTYWNEGO OBRAZU SIEBIE.
ZAJĘCIA PROWADZI PSYCHOLOG - MGR KAROLINA ZAJĄC – FELEDYN.
Konferencja SPE

Konferencja „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna brała udział w organizacji konferencji dla pracowników oświaty dotyczącej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konferencja odbyła się 30 stycznia 2015 roku i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Prelegencji: dyrektor poradni – mgr Ewa Mruk-Smoleń, psycholog Grażyna Kubicka-Czwórnóg, psycholog Elżbieta Wzorek
Sieć współpracy i samokształcenia

W PORADNI ORGANIZOWANA JEST SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH, DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI I LOGOPEDÓW. PODSTAWOWYM CELEM SIECI JEST INTEGRACJA ŚRODOWISKA SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W SZKOŁACH Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI. ZAJMUJEMY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ROZWIĄZYWANIEM BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW, NA JAKIE NAPOTYKAJĄ W SWOJEJ PRACY WYMIENIENI SPECJALIŚCI. OSOBY PROWADZĄCE: DYREKTOR PORADNI MGR EWA MRUK-SMOLEŃ - PEDAGOG, WICEDYREKTOR MGR JOLANTA MORAWSKA – PSYCHOLOG ORAZ MGR GRAŻYNA KUBICKA – CZWÓRNÓG – PSYCHOLOG. GOŚCIEM SPECJALNYM JEST PANI INSPEKTOR MGR DANUTA CISZEK.


Powered by Windows Image Gallery v1.1 ę 2012 Friends in War